Jak vypadají abstinenční příznaky u alkoholika?

Odvykání od alkoholu často provázejí abstinenční příznaky. Ty mohou mít různou podobu – od nepříjemných, ale dobře zvladatelných projevů až po život ohrožující delirium tremens. Jak dlouho absťák trvá? A dá se mu vyhnout, nebo ho alespoň zmírnit?

Život ohrožující absťák

Abstinenční příznaky jsou obavou každého závislého člověka – a to bez ohledu na typ závislosti. Provázejí jak kuřáky, kteří se rozhodli zapálit svou poslední cigaretu, tak drogově závislé. Pravdou ale je, že odvykací stav u závislosti na alkoholu bývá zdaleka nejhorší a často také život ohrožující.

Co se děje s tělem po vysazení alkoholu?

Abychom lépe porozuměli abstinenčním příznakům, které provázejí odvykání od alkoholu, pojďme se podívat na to, jak vlastně vznikají:

 

S každým douškem alkoholu se do vašeho těla dostává ethanol. Tato látka posiluje účinek kyseliny gabaaminomáselné (GABA), a zároveň snižuje působení glutamátu. Ethanol tak ve výsledku utlumuje mozkovou činnost. Když po dlouhodobém užívání alkoholu dojde k jeho vysazení, glutamát může opět působit a jakožto jeden z hlavních excitačních transmiterů začne mozek zahlcovat obrovským množstvím vzruchů, na které mozek silně reaguje. Tato změna se navenek projeví řadou psychických i fyzických znaků, které souhrnně označujeme jako abstinenční příznaky neboli absťák.

Jak se pozná absťák?

Odvykání od alkoholu většinou doprovázejí spíše mírnější, nekomplikované abstinenční příznaky, které nevyžadují zásah lékaře. Mezi nejčastější patří třes rukou, pocení, nevolnost, malátnost či slabost, halucinace, deprese, úzkost, podrážděnost, nespavost, v nejzávažnějších případech i záchvaty. Obvykle odezní do 3–5 dnů.

Delirium tremens postihne 5–6 % alkoholiků

U silně závislých alkoholiků mohou lehčí abstinenční příznaky druhý až třetí den od vysazení alkoholu přejít v delirium tremens. Jedná se o život ohrožující stav, pro který jsou typické halucinace (tělové, sluchové i zrakové), paranoidně-persekuční bludy, ale také silný třes končetin nebo celého těla, epileptické záchvaty nebo tachypnoe (zrychlené dýchání). Delirium tremens vyžaduje hospitalizaci na jednotce intenzivní péče, trvá 3–6 dnů a končí hlubokým spánkem, po němž si dotyčný člověk nic nepamatuje.

 

Halucinace vedou člověka k domění, že cítí, vidí nebo slyší jevy, osoby či věci, které neexistují. Paranoidně-persekuční bludy vzbuzují v dotyčném přesvědčení, že ho někdo pronásleduje, sleduje nebo hlídá s cílem ublížit mu. Zatímco halucinace jsou tedy poruchou vnímání, bludy jsou poruchou myšlení.

Jak dlouho trvají abstinenční příznaky?

Nekomplikované odvykací stavy trvají zpravidla 3–5 dnů. To nejhorší si přitom odbudete v prvních 48 hodinách, následně by se abstinenční příznaky měly zmírňovat. U silně závislých alkoholiků však může trvat až jeden rok, než se některých příznaků zcela zbaví.

 

Sklony k závislosti ale mohou přetrvávat celý život. Bývalí alkoholici by se proto měli vyvarovat všeho, co jim alkohol byť jen vzdáleně připomíná. Nebezpečí představují třeba rumové pralinky, ale i nealkoholické pivo.

Jak zmírnit abstinenční příznaky?

Zatímco závislí kuřáci mohou v průběhu odvykání od cigaret sáhnout po nikotinových náhražkách a tak zmírnit abstinenční příznaky, závislí na alkoholu takovou možnost nemají. Absťák pro ně ale bude snesitelnější, pokud zařadí režimová opatření:

 

  • klidový režim,

  • odstranění nadbytečných podnětů,

  • klidná polotmavá místnost,

  • zdravá a vyvážená strava,

  • dostatečná hydratace,

  • zajištění elektrolytové rovnováhy.


Těžké odvykací stavy konzultujte se svým ošetřujícím lékařem, který vám může předepsat léky – konkrétně benzodiazepiny nebo tiaprid. Pomoci může také thiamin a hořčík.

Related products

Komentáře (0)

Zatím nikdo nekomentoval, můžete být první