Výprodej! Test na TRAMADOL kazeta Zobrazit větší

VÝPRODEJ Test na TRAMADOL z moči kazeta 1ks EXP 4/19

03-0051

Nový produkt

VÝPRODEJ EXP 4/19 Tramadolový kazetový test je založen na principu specifické imunochemické reakce mezi protilátkami a antigeny pro analýzu konkrétních sloučenin v lidském vzorku moči. Test využívá porovnání vazby protilátek mezi konjugátem léčiva a volně dostupnými léčivy, které mohou být přítomny v testovaném vzorku moči. 

Více informací

16 Kč

Přidat na seznam přání

Více informací

CHARAKTERISTIKA

Tramadolový kazetový test je „in vitro“ test založený na imunochromatografii. Je určen pro hodnotové stanovení tramadolu a jeho metabolitů ve vzorcích lidské moči při koncentraci u max. hranice 200 ng / ml. Tento test je určen pro odborné pracovníky.

Test poskytuje předběžný analytický výsledek. K získání potvrzeného analytického výsledku musí být použita specifičtější odpovídající chemická metoda. Doporučenou potvrzující metodou podle Správy služeb pro oblast zneužívání látek a duševního zdraví (SAMHSA) je plynová chromatografie / hmotnostní spektrometrie (GC / MS). Klinická zvážení a odborný posudek by měly být uplatněny na jakýkoli výsledek testu zneužívání léků, zejména v případě předběžných pozitivních výsledků.

 

SHRNUTÍ A VYSVĚTLENÍ

Tramadol je narkotické analgetikum používané při léčbě středně těžké až těžké bolesti. Jedná se o syntetický ekvivalent kodeinu, s nízkou vazebnou slučivostí k opioidním receptorům. Velké dávky tramadolu mohou vyvolat toleranci a fyziologickou závislost a vést k jeho zneužití. Po perorálním podání se tramadol významně metabolizuje. Přibližně 30% dávky je vyloučeno z těla močí jako nezměněné léčivo, zatímco 60% je vyloučeno jako metabolity. Hlavními cestami jsou podle všeho N- a O-demethylace, glukuronidace nebo sulfatace v játrech.

OBSAH BALENÍ

 

• Testovací zařízení Tramadol.

- Testovací zóna: obsahuje konjugáty tramadolového hovězího proteinu.

- Kontrolní zóna: Obsahuje kozí, proti-myší IgG protilátku.

- Konjugovaná podložka: Obsahuje králičí protilátku proti tramadolu.

• 1 příbalový leták (návod k použití)

 

SKLADOVÁNÍ A STABILITA

Test by měl být uchováván při teplotě 2 až 30°C a je funkční do data expirace uvedeného na obalu. Výrobek je citlivý na vlhkost a měl by být použit okamžitě po otevření. Jakýkoli nesprávně uzavřený výrobek by měl být znehodnocen.

 

ODEBRÁNÍ VZORKU

Pro každý test je třeba přibližně 150 μl vzorku. Čerstvé vzorky moči nepotřebují žádné zvláštní zacházení nebo ošetření. Vzorky by měly být shromažďovány v čisté, suché, plastové nebo skleněné nádobě. Pokud test není prováděn okamžitě, může být vzorek moči uchováván v chladničce při 2-8°C nebo zmrazen až 7 dní. Vzorky by měly být před testováním rozmrazeny a přivedeny do pokojové teploty. Vzorky moči s velkým množstvím sraženiny nebo zákalu by měly být před testováním odstředěny nebo ponechány k usazení. Vyhněte se kontaktu s pokožkou použitím rukavic a správným ochranným oblečením.

 

TESTOVÁNÍ

1. Připravte všechny materiály a vzorky do pokojové teploty.

2. Vyjměte testovací kartu z uzavřeného obalu fólie.

3. Vložte přenosnou pipetu do vzorku a naberte vzorek do pipety.

4. Držte pipetu ve svislé poloze nad prohlubní/jamkou vzorku zkušební karty a umístěte 3 kapky (120-150 μl) vzorku do prohlubně/jamky.

5. Výsledky vyhodnoťte 5 minut po vložení vzorku.

 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ

Negativní:

Objeví se dvě barvy. Viditelná dvě barevná pásma, jedno v zóně testovací linie a druhé v zóně kontrolní čáry, tím je označen negativní výsledek. Negativní výsledek naznačuje, že koncentrace tramadolu ve vzorku je buď nulová, nebo nižší než mezní hodnota.

Poznámka: Hraniční pásmo v zóně testovací čáry by mělo být vyhodnoceno jako negativní výsledek.

Předběžné pozitivní:

Objeví se jedna barva. Na zóně kontrolní čáry se objeví jeden barevný pás. V zóně testovací čáry není nalezen žádný barevný pás. Znamená to, že hladina tramadolu ve vzorku je vyšší než mezní hodnota.

Neplatný:

Pokud v zóně ovládací čáry není žádný barevný pás, výsledek testu je neplatný. Opakujte test s novým vzorkem moči. 

 

Recenze

Žádný názor zákazník pro tuto chvíli.

Napsat recenzi

VÝPRODEJ Test na TRAMADOL z moči kazeta 1ks EXP 4/19

VÝPRODEJ Test na TRAMADOL z moči kazeta 1ks EXP 4/19

VÝPRODEJ EXP 4/19 Tramadolový kazetový test je založen na principu specifické imunochemické reakce mezi protilátkami a antigeny pro analýzu konkrétních sloučenin v lidském vzorku moči. Test využívá porovnání vazby protilátek mezi konjugátem léčiva a volně dostupnými léčivy, které mohou být přítomny v testovaném vzorku moči.