Test na 3 drogy ze slin (THC, MET, MOP) - 1 ks

Citlivý a spolehlivý drogový test ve formě kazety, který detekuje ve slinách více než 8 nejčastěji užívaných drog ze 3 základních skupin. Testovaná osoba může být při odběru vzorku slin pod přímým dohledem a odpadá tak možnost manipulace se vzorkem. Multidrogový test ve formě kazety je díky pokrytí širokého spektra látek nejvhodnější variantou pro testování zaměstnanců, studentů i vlastních dětí.

239,00 Kč
S DPH
Počet
Přidat na seznam přání
Skladem

Charakteristika:

Jednorázový multidrogový test ve formě kazety je kvalitní a rychlý orientační test, který pomáhá detekovat hladinu základních nejužívanějších drog a jejich metabolitů v lidském těle. Tento test je vyroben pro zjištění užití látek ze tří následujících skupin: marihuana (THC), metamfetamin (MET), morfin (MOP). Test odhalí také další drogy jako je např. extáze (MDMA) nebo některé opiáty (OPI) a amfetaminy (AMP). Test se provádí ze slin, výsledek testování je znám již po 5 minutách. Test je CE certifikován.

Jedná se o spolehlivý test, vhodný i pro preventivní testování osob. Díky tomu, že je test schopen zjistit nejběžněji užívané drogy, se často tato varianta používá pro prvotní určení látek, které osoba požila. Následně pak může být pravidelné preventivní testování omezeno jen na určité typy drog, pro jejichž zjišťování se z důvodu úspory nákladů používají konkrétní proužkové testy.

Stejně jako alkoholové testery se multidrogové testy velmi často používají i k zajištění bezpečnosti práce, zaměstnavatelé jimi testují pravidelně své zaměstnance (zejména profese jako řidiči, skladníci) a své uplatnění nacházejí stále častěji také ve školách. Testovaná osoba může být při odběru vzorku slin pod přímým ohledem a odpadá tak možnost manipulace se vzorkem za účelem ovlivnění výsledků testu, což je velkou výhodou této varianty oproti močovým drogovým testům.

 

Citlivost testu (detekční limit):

Test má pro jednotlivé návykové a psychotropní látky vysokou citlivost a je schopný odhalit užití mnoha drog již od velmi nízkého detekčního limitu. Zde je přehled minimálního zjistitelného množství specifických látek ve vzorku slin, pro které je tento test určen:

marihuana (THC): 12 ng/ml

metamfetamin (MET): 50 ng/ml

metylendioxymetamfetamin (MDMA): 50 ng/ml

morfin (MOP): 40 ng/ml

opiáty (OPI): 40 ng/ml

 

Parametry výrobku:

- počet testů v balení: 1 ks + sběrná nádobka s integrovanou savou houbičkou

- provedení: kazeta pro 3 skupiny drog

- citlivost testu: viz výše

- výsledek již během 10 minut

- jednorázový test

- test pro in vitro sebetestování, pouze k zevnímu použití

- návod k použití je součástí balení

- CE certifikace

 

Způsob provedení testu:

Do úst testované osoby je vložena savá houbička, pomocí které se odebere vzorek slin. Sliny z houbičky se vymačkají do speciální sběrné nádobky a následně se několik kapek vzorku kápne do příslušného okénka na testovací kazetě. Výsledek testování se odečte po 10 minutách od provedení testu. Ve vyhodnocovací oblasti se musí vždy objevit kontrolní čárka a případně i testovací čárka v závislosti na tom, zda vzorek obsahuje či neobsahuje určité množství drogy. Přesný popis provedení testu a další informace naleznete v přiloženém návodu k použití.

 

Doporučení:

V našem obchodě v sekci příslušenství můžete také zakoupit latexové rukavice, které Vám pomohou hygienicky a bezpečně provést testování.

Rádi bychom Vás také varovali před nákupem nekvalitních a podezřele levných testů na internetu. Tyto testy nemají často zaručenou funkci, mohou mít prošlou dobu použitelnosti a může se jednat dokonce i o padělky. Prodejci IVD diagnostických testů musí být vždy registrováni u Ministerstva zdravotnictví ČR. My Vám rádi naši registraci na vyžádání zašleme, testy nakupujeme jen od prověřených světových výrobců.

 

Poznámka:

Zkouška provedená běžně prodávanými drogovými testy poskytuje předběžný analytický výsledek. Pro právní použití výsledku testu je nutné provést laboratorní potvrzení výsledku specifickou alternativní chemickou metodu ve specializované laboratoři.

Laboratorní potvrzení výsledku testu nebo opakované testování se také doporučuje z důvodu vyloučení tzv. falešně negativního či falešně pozitivního výsledku testu. Více informací naleznete v přiloženém návodu k použití.

Barevné vyobrazení výrobku v našem obchodě se může lišit od skutečnosti, nikoliv však typ testu nebo jeho parametry.

 

Základní informace o jednotlivých skupinách drog:

MET: Metamfetamin je známý zejména pod názvem pervitin (používají se i slangové výrazy perník, piko, péčko, peří, krystal, glass, ice, crank). Metamfetamin a amfetamin jsou příbuzné látky, proto je možné tyto drogy odhalit stejným testem. Amfetaminy (AMP), např. droga speed, je skupina látek zahrnujících benzedrin (l-amfetamin), dexedrin (d-amfetamin nebo dexamfetamin) a metyl amfetamin (také označovaný jako metamfetamin). Amfetaminy působí jako stimulanty centrálního nervového systému a mezi hlavní možné projevy užití patří snížení chuti k jídlu, změněné smyslové vnímání, hyperaktivita, neklid, sucho v ústech, zvýšení tepové a dechové frekvence, hypertenze, pocení, nekontrolovatelné pohyby, nespavost, bušení srdce a arytmie, úzkost nebo nervozita, euforie, pocit zvýšené energie a blaženosti, pocit zvýšené pozornosti, nadřazenosti, emoční labilita, hovornost, agresivita a paranoia. Látková tolerance se při zneužívání amfetaminů vyvíjí rychle, takže uživatel musí k dosažení stejného účinku zvyšovat dávky. Na rozdíl od opiátů (morfin, heroin), alkoholu a sedativ, metamfetamin nevede k rozvoji fyzické závislosti, příznačná je však velmi silná závislost psychická, podobně jako u kokainu.

MDMA: Extáze je syntetická droga nejběžněji distribuovaná ve formě pilulky se značnými stimulačními účinky. Užívá se nejčastěji na tanečních párty, protože konzument je schopen zvýšené fyzické aktivity, aniž by adekvátně pociťoval únavu. To však může vést až ke kolapsu organismu následkem fyzického vyčerpání. Na rozdíl od opiátů (morfin, heroin), alkoholu a sedativ, MDMA nevede k rozvoji fyzické závislosti, příznačná je však velmi silná závislost psychická, podobně jako u kokainu. Dlouhodobé časté užívání může vyústit v toxickou psychózu, některé studie prokázaly i poškození mozku. Pravidelní uživatelé MDMA také častěji sahají po silnějších stimulantech jako je pervitin. V některých případech se při výrobě drogy extáze kombinuje MDMA s jinými látkami pro dosažení silnějšího efektu, proto může užití této drogy vykázat pozitivní výsledek i u testu na jiné drogy jako například metamfetamin (MET) či amfetamin (AMP).

THC: Jedná se o psychoaktivní drogy získávané z indického konopí. Přípravky z květů vrcholových částí rostliny a listových čepelí se označují jako marihuana (nazývaná také jako špek, gandža, tráva, brčko, rostlina, joint, hulení, zelí, marijánka, skunk, skéro, maruška). Hašiš (haš, kiff, shit) je zpracováván ze sušených samičích květů konopí, které vylučují značné množství pryskyřice a je přibližně 6x silnější než marihuana. Kanabinoidy jsou účinné látky obsažené v konopí, THC je nejvýznamnější z těchto látek. Marihuana se nejčastěji užívá kouřením, občas žvýkáním a je možné ji také přidávat do jídel, či vařených nápojů. Názory na škodlivost této drogy se velmi liší, mezi okamžité negativní účinky užívání marihuany patří zrychlený srdeční tep, dezorientace, nedostatečná koordinace těla, často také deprese nebo ospalost. Někteří uživatelé trpí záchvaty paniky nebo úzkosti.

OPI: Termín opiát označuje alkaloidy obsažené v opiu, extraktu z nezralých makovic máku setého. Hlavními opiáty z opia jsou morfin a thebain. Surové opium se nejčastěji používá jako základní surovina pro výrobu dalších drog. Opiáty jsou prostředky se silným tlumivým účinkem na centrální nervový systém. Pravidelní uživatelé si vypěstují fyziologickou toleranci vedoucí k stupňovitě se zvyšujícímu dávkování.

MOP: Morfin, také známý jako morfium, se používá v lékařství jako silné analgetikum a též k výrobě heroinu. Heroin, neboli diacetylmorfin, je derivát alkaloidu morfinu. Tato droga je silně návyková a vyvolává silnou euforii, která často mizí spolu se zvyšováním tolerance. Velkým rizikem je možnost předávkování, otrava z příměsí přidaných pro naředění drogy, kornatění žil, chronická zácpa a nákaza při použití nesterilních jehel při nitrožilní aplikaci. V kombinaci s ostatními tlumivými prostředky může heroin zabít i zkušené uživatele, zejména když se jejich tolerance drogy snižuje a nebo se zvýší síla jejich obvyklé dávky. V játrech je heroin rychle metabolizován na morfin. Tzv. český heroin (slanově braun) ve skutečnosti není heroinem. Jde o směs opioidů (hydrokodon, dihydrokodeinon). Účinky je podobný spíše morfinu. 

 

Doba, po kterou je možné zjistit užití nejčastějších drog:

Doba, po kterou je možné užití drogy zjistit, se může u jednotlivých uživatelů značně lišit. Vždy závisí na váze a metabolismu konkrétní osoby, na požitém množství a síle (čistotě) drogy, na pravidelnosti užívání a ve většině případů i na způsobu užití. Vliv má i zvolený vzorek (moč, sliny, pot, krev, vlasy) a testovací metoda (citlivost testu). Obecně lze stanovit tyto orientační doby záchytu:

 

Název látky Moč Sliny Krev Vlasy
amfetamin (AMP) cca 1 až 4 dny cca 1 až 3 dny cca 12 hod cca 3 měsíce*
marihuana (THC) cca 2 až 3 dny** cca 12 až 24 hod max cca 2 týdny cca 3 měsíce*
metamfetamin (MET) cca 3 až 7 dní cca 1 až 3 dny cca 1 až 3 dny cca 3 měsíce*
extáze (MDMA) cca 1 až 5 dní cca 1 až 3 dny cca 1 až 3 dny cca 3 měsíce*
morfin (MOP) cca 2 až 4 dny cca 12 až 36 hod neuvádí se cca 3 měsíce*
opiáty (OPI) cca 1 až 4 dny cca 12 až 36 hod neuvádí se cca 3 měsíce*

*) záleží na délce vlasů

**) při jednorázovém užití; při pravidelném užívání cca 1 až 3 měsíce

WHPM-Q3