Drogový test MOP ze slin (heroin, morfin, opiáty) - 1 ks

Rychlý a citlivý test pro kvalitativní detekci opiátů, heroinu, morfinu, v lidských slinách. Test se provádí ze slin a výsledek je znám již po 10 minutách. Test je využíván pro monitoring osob v domácím prostředí i ve společnostech s preventivní protidrogovou politikou a někdy i při stanovení výše život. pojištění.

99,00 Kč
S DPH
Počet
Přidat na seznam přání
Skladem

CHARAKTERISTIKA:  

Jednorázový morfinový (MOP) test ve formě kazety s nasávacím polštářkem je kvalitní a rychlý orientační test, který pomáhá detekovat hladinu morfinu, heroinu, opiátů v lidském těle. Test se provádí ze slin, výsledek testování je znám již po 10 minutách.

Morfin, opiáty mohou být detekovány v ústních tekutinách po dobu 12 - 36 hodin po použití.

Test je CE certifikován.

Jedná se o spolehlivou a velmi levnou variantu testu zejména při pravidelném preventivním testování osob (děti, žáci, studenti, zaměstnanci, atd.).

 

URČENÉ POUŽITÍ MOP TESTU:

Rapid Test Midstream (lidské sliny) je rychlá chromatografická imunoanalýza pro detekci Opiátů v lidských slinách při mezní koncentraci 40ng / ml. Tento test poskytuje pouze předběžný analytický výsledek testu. Pro získání potvrzeného analytického výsledku musí být použita specifičtější alternativní chemická metoda. Plynová chromatografie / hmotnostní spektrofotometrie (GC / MS) je upřednostňovanou konfirmační metodou. Klinická úvaha a odborný úsudek by měly být aplikovány na jakýkoli výsledek testu zneužívání léků, zejména při použití předběžných pozitivních výsledků.

SHRNUTÍ:

Třídou opiátů označujeme jakoukoli drogu, která je odvozena z opiového máku, včetně přirozeně se vyskytující sloučeniny, jako je morfin a polosyntetické léčivo jako heroin. Opiáty působí na  potlačení bolesti depresí centrálního nervového systému. Příznaky při dlouhodobém užívání mohou zahrnovat pocení, třes, nevolnost a podrážděnost. Mohou být aplikovány perorálně, injekčně nebo nazální inhalací.

PARAMETRY VÝROBKU:

 

- počet testů v balení: 1 ks

- provedení: kazeta s absorpčním polštářkem

- citlivost testu: viz výše

- výsledek již během 10 minut

- jednorázový test

- test pro in vitro sebetestování, pouze k zevnímu použití

- návod k použití je součástí balení

- CE certifikace

 

 

 

POKYNY PRO POUŽITÍ:

Před testováním nechte test dosáhnout pokojové teploty (15-30 ° C). Informujte testovanou osobu, aby neměla nic v ústech, včetně jídla, nápojů nebo tabáku atd., alespoň 10 minut před odběrem slin.

1. Vyjměte testovací prostředek z uzavřeného pouzdra a použijte ho do jedné hodiny.

2. Vložte absorpční polštářek do úst a položte jej pod jazyk, aby se zachytila ústní tekutina, dokud se nezobrazí kontrolní čára C.

3. Umístěte test na čistý a rovný povrch.

4. Odečtěte výsledky za 10 minut.

 

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ:

NEGATIVNÍ: Zobrazí se dvě čáry. Jedna barevná čára by měla být v kontrolní oblasti (C) a další čára by měla být v testovací oblasti (T). Tento negativní výsledek ukazuje, že koncentrace opiátů je pod detekovatelnou hladinou 40 ng / ml.

POZNÁMKA: Intenzita barvy v oblasti testovací linie (T) se může lišit v závislosti na koncentraci metamfetaminu přítomném ve vzorku. Proto by měl být každý odstín barvy v oblasti testovací čáry (T) považován za negativní.

POZITIVNÍ: V kontrolní oblasti (C) se zobrazí jedna barevná čára. V testovací oblasti (T) se neobjeví žádná čára. Tento pozitivní výsledek ukazuje, že koncentrace opiátů je nad detekovatelnou hladinou 40 ng / ml.

VADNÝ: Kontrolní čára se nezobrazí. Nedostatečný objem vzorku nebo nesprávná  technika provedení jsou nejpravděpodobnějšími důvody selhání kontrolní ho testu. Zkontrolujte postup a zopakujte test s novým testem.

 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Test nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti. Test by měl zůstat v uzavřeném pouzdře až do jeho použití. Sliny nejsou klasifikovány jako biologické nebezpečí.

SKLADOVÁNÍ:

Uchovávejte v balení v uzavřeném pouzdře při 2-30 ° C.  Test je platný do data expirace vytištěného na uzavřeném pouzdru.

 

POZNÁMKA:

 

Zkouška provedená běžně prodávanými MOP testy poskytuje předběžný analytický výsledek. Pro právní použití výsledku testu je nutné provést laboratorní potvrzení výsledku specifickou alternativní chemickou metodu ve specializované laboratoři.

Vyobrazení výrobku v našem obchodě se může lišit od skutečnosti, nikoliv však typ testu nebo jeho parametry.

Heroin, braun, morfin, opiáty:

Termín opiát označuje alkaloidy obsažené v opiu, extraktu z nezralých makovic máku setého. Hlavními opiáty z opia jsou morfin a thebain. Surové opium se nejčastěji používá jako základní surovina pro výrobu dalších drog. Opiáty jsou prostředky se silným tlumivým účinkem na centrální nervový systém. Pravidelní uživatelé si vypěstují fyziologickou toleranci vedoucí k stupňovitě se zvyšujícímu dávkování.

Heroin, neboli diacetylmorfin, je derivát alkaloidu morfinu. Tato droga je silně návyková a vyvolává silnou euforii, která často mizí spolu se zvyšováním tolerance. Velkým rizikem je možnost předávkování, otrava z příměsí přidaných pro naředění drogy, kornatění žil, chronická zácpa a nákaza při použití nesterilních jehel při nitrožilní aplikaci. V kombinaci s ostatními tlumivými prostředky může heroin zabít i zkušené uživatele, zejména když se jejich tolerance drogy snižuje a nebo se zvýší síla jejich obvyklé dávky. V játrech je heroin rychle metabolizován na morfin.

Morfin, také známý jako morfium, se používá v lékařství jako silné analgetikum a též k výrobě heroinu.

 

Doba, po kterou je možné zjistit užití těchto drog:

Doba, po kterou je možné užití drogy zjistit, se může u jednotlivých uživatelů značně lišit. Vždy závisí na váze a metabolismu konkrétní osoby, na požitém množství a síle (čistotě) drogy, na pravidelnosti užívání a ve většině případů i na způsobu užití. Vliv má i zvolený vzorek (moč, sliny, pot, krev, vlasy) a testovací metoda (citlivost testu). Obecně lze stanovit tyto orientační doby záchytu:

- MOP v moči: cca 2 až 4 dny

- MOP ve slinách: cca 12 až 36 hodin

- MOP v krvi: neuvádí se

- MOP ve vlasech: cca 3 měsíce (záleží na délce vlasů)

 

DOP-803-C

Specifické reference

ean13
8590646640217