Drogový test MDMA ze slin (extáze) - 1 ks

Rychlý a citlivý test pro kvalitativní detekci methylendioxymetamfetaminu (extáze) v lidských slinách. Test se provádí ze slin a výsledek je znám již po 10 minutách. Test je využíván pro monitoring osob v domácím prostředí i ve společnostech s preventivní protidrogovou politikou a někdy i při stanovení výše život. pojištění.

99,00 Kč
S DPH
Počet
Přidat na seznam přání
Skladem

CHARAKTERISTIKA:  

Jednorázový MDMA (EXTÁZE) test ve formě kazety s nasávacím polštářkem je kvalitní a rychlý orientační test, který pomáhá detekovat hladinu MDMA v lidském těle. Test se provádí ze slin, výsledek testování je znám již po 10 minutách.

MDMA (EXTÁZE) může být detekován v ústních tekutinách po dobu až 24 hodin po použití.

Test je CE certifikován.

Jedná se o spolehlivou a velmi levnou variantu testu zejména při pravidelném preventivním testování osob (děti, žáci, studenti, zaměstnanci, atd.).

 

URČENÉ POUŽITÍ MDMA (EXTÁZE) TESTU:

Rapid Test Midstream (lidské sliny) je rychlá chromatografická imunoanalýza pro detekci Extáze v lidských slinách při mezní koncentraci 50ng / ml. Tento test poskytuje pouze předběžný analytický výsledek testu. Pro získání potvrzeného analytického výsledku musí být použita specifičtější alternativní chemická metoda. Plynová chromatografie / hmotnostní spektrofotometrie (GC/MS) je upřednostňovanou konfirmační metodou. Klinická úvaha a odborný úsudek by měly být aplikovány na jakýkoli výsledek testu zneužívání léků, zejména při použití předběžných pozitivních výsledků.

SHRNUTÍ:

Methylendioxymetamfetamin (extáze) je lék syntetizovaný v roce 1914 Německou farmaceutickou firmou pro léčbu obezity. Konzumenti drogy, často hlásí nežádoucí účinky, jako je zvýšené napětí svalů a pocení. MDMA není jednoznačně stimulant, ačkoli má společně s amfetaminovými léky schopnost zvýšit krevní tlak a srdeční frekvenci. MDMA způsobuje určité vjemové změny v podobě zvýšené citlivosti na světlo, obtíže při zaostřování a rozmazané vidění u některých uživatelů. MDMA může také uvolňovat dopamin, ačkoli obecné stanovisko je, že je to sekundární účinek drogy. Nejvíce pronikavý efekt MDMA, který se vyskytuje prakticky u všech lidí, kteří užívali určitou dávku léčiva, způsobuje ztuhnutí čelistí.

Test MDMA (EXTÁZE) Rapid Midstream přináší pozitivní výsledek při koncentraci MDMA ve slinách přesahující 50 ng / ml.

PARAMETRY VÝROBKU:

 

- počet testů v balení: 1 ks

- provedení: kazeta s absorpčním polštářkem

- citlivost testu: viz výše

- výsledek již během 10 minut

- jednorázový test

- test pro in vitro sebetestování, pouze k zevnímu použití

- návod k použití je součástí balení

- CE certifikace

 

 

 

POKYNY PRO POUŽITÍ:

Před testováním nechte test dosáhnout pokojové teploty (15-30 ° C). Informujte testovanou osobu, aby neměla nic v ústech, včetně jídla, nápojů nebo tabáku atd., alespoň 10 minut před odběrem slin.

1. Vyjměte testovací prostředek z uzavřeného pouzdra a použijte ho do jedné hodiny.

2. Vložte absorpční polštářek do úst a položte jej pod jazyk, aby se zachytila ústní tekutina, dokud se nezobrazí kontrolní čára C.

3. Umístěte test na čistý a rovný povrch.

4. Odečtěte výsledky za 10 minut.

 

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ:

NEGATIVNÍ: Zobrazí se dvě čáry. Jedna barevná čára by měla být v kontrolní oblasti (C) a další čára by měla být v testovací oblasti (T). Tento negativní výsledek ukazuje, že koncentrace MDMA je pod detekovatelnou hladinou 50 ng / ml.

POZNÁMKA: Intenzita barvy v oblasti testovací linie (T) se může lišit v závislosti na koncentraci metamfetaminu přítomném ve vzorku. Proto by měl být každý odstín barvy v oblasti testovací čáry (T) považován za negativní.

POZITIVNÍ: V kontrolní oblasti (C) se zobrazí jedna barevná čára. V testovací oblasti (T) se neobjeví žádná čára. Tento pozitivní výsledek ukazuje, že koncentrace MDMA (EXTÁZE) je nad detekovatelnou hladinou 50 ng / ml.

VADNÝ: Kontrolní čára se nezobrazí. Nedostatečný objem vzorku nebo nesprávná  technika provedení jsou nejpravděpodobnějšími důvody selhání kontrolní ho testu. Zkontrolujte postup a zopakujte test s novým testem.

 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Test nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti. Test by měl zůstat v uzavřeném pouzdře až do jeho použití. Sliny nejsou klasifikovány jako biologické nebezpečí.

SKLADOVÁNÍ:

Uchovávejte v balení v uzavřeném pouzdře při 2-30 ° C.  Test je platný do data expirace vytištěného na uzavřeném pouzdru.

 

POZNÁMKA:

 

Zkouška provedená běžně prodávanými MDMA (EXTÁZE) testy poskytuje předběžný analytický výsledek. Pro právní použití výsledku testu je nutné provést laboratorní potvrzení výsledku specifickou alternativní chemickou metodu ve specializované laboratoři.

Vyobrazení výrobku v našem obchodě se může lišit od skutečnosti, nikoliv však typ testu nebo jeho parametry.

Extáze:

Extáze (MDMA) je syntetická droga nejčastěji ve formě pilulky se značnými stimulačními účinky. Užívá se nejčastěji na tanečních párty, protože konzument je schopen zvýšené fyzické aktivity, aniž by adekvátně pociťoval únavu. To však může vést až ke kolapsu organismu následkem fyzického vyčerpání. Na rozdíl od opiátů (morfin, heroin), alkoholu a sedativ, MDMA nevede k rozvoji fyzické závislosti, příznačná je však velmi silná závislost psychická, podobně jako u kokainu. Dlouhodobé časté užívání může vyústit v toxickou psychózu, některé studie prokázaly i poškození mozku. Pravidelní uživatelé MDMA také častěji sahají po silnějších stimulantech jako je pervitin. V některých případech se při výrobě drogy extáze kombinuje MDMA s jinými látkami pro dosažení silnějšího efektu, proto může užití této drogy vykázat pozitivní výsledek i u testu na jiné drogy jako například metamfetamin (MET) či amfetamin (AMP).

 

Doba, po kterou je možné zjistit užití těchto drog:

Doba, po kterou je možné užití drogy zjistit, se může u jednotlivých uživatelů značně lišit. Vždy závisí na váze a metabolismu konkrétní osoby, na požitém množství a síle (čistotě) drogy, na pravidelnosti užívání a ve většině případů i na způsobu užití. Vliv má i zvolený vzorek (moč, sliny, pot, krev, vlasy) a testovací metoda (citlivost testu). Obecně lze stanovit tyto orientační doby záchytu:

- MDMA v moči: cca 1 až 5 dní

- MDMA ve slinách: cca 1 až 3 dny

- MDMA v krvi: cca 1 až 3 dny

- MDMA ve vlasech: cca 3 měsíce (záleží na délce vlasů)

 

DMD-803-C

Specifické reference

ean13
8590646640200