Test na nikotin ze slin

Rychlý a citlivý test pro kvalitativní detekci Cotininu (metabolitu nikotinu) v lidských slinách po použití tabákových výrobků. Test se provádí ze slin a výsledek je znám již po 10 minutách. Test je využíván pro monitoring osob v domácím prostředí i ve společnostech s antikuřáckou politikou a někdy i při stanovení výše život. pojištění.

99,00 Kč
S DPH
Počet kusů: 1 ks
Počet
Přidat na seznam přání
skladem

CHARAKTERISTIKA:  

Jednorázový kotininový a nikotinový (COT) test ve formě kazety s nasávacím polštářkem je kvalitní a rychlý orientační test, který pomáhá detekovat hladinu nikotinu a kotininu (metabolit nikotinu) v lidském těle po požití tabákových výrobků. Test se provádí ze slin, výsledek testování je znám již po 10 minutách. Test je CE certifikován.

Jedná se o spolehlivou a velmi levnou variantu testu zejména při pravidelném preventivním testování osob (děti, žáci, studenti, zaměstnanci, atd.).

 

URČENÉ POUŽITÍ COT TESTU:

Rapid Test Midstream (lidské sliny) je rychlá chromatografická imunoanalýza pro detekci Cotininu a Nikotinu v lidské ústní tekutině při mezní koncentraci 20ng / mL. Tento test poskytuje pouze předběžný analytický výsledek testu. Pro získání potvrzeného analytického výsledku musí být použita specifičtější alternativní chemická metoda. Plynová chromatografie / hmotnostní spektrofotometrie (GC / MS) je upřednostňovanou konfirmační metodou. Klinická úvaha a odborný úsudek by měly být aplikovány na jakýkoli výsledek testu zneužívání léků, zejména při použití předběžných pozitivních výsledků.

SHRNUTÍ:

Cotinin je první stupeň metabolitu nikotinu, což je toxický alkaloid, který produkuje stimulaci autonomních ganglií a centrálního nervového systému u lidí. Nikotin je lék, kterému je vystaven prakticky každý člen společnosti, která kouří tabák, ať již přímým kontaktem nebo vdechnutím následného kouře. Kromě tabáku je nikotin komerčně dostupný také jako aktivní složka při terapii nahrazující kouření, jako je nikotinová guma, transdermální náplasti a nosní spreje.

Pozitivní výsledek pro test  COT v lidských slinách s mezní hodnotou 20 ng / ml se očekává až po 1-2 dnech po použití nikotinu.

PARAMETRY VÝROBKU:

 

- počet testů v balení: 1 ks

- provedení: kazeta s absorpčním polštářkem

- citlivost testu: viz výše

- výsledek již během 10 minut

- jednorázový test

- test pro in vitro sebetestování, pouze k zevnímu použití

- návod k použití je součástí balení

- CE certifikace

 

 

 

POKYNY PRO POUŽITÍ:

Před testováním nechte test dosáhnout pokojové teploty (15-30 ° C). Informujte testovanou osobu, aby neměla nic v ústech, včetně jídla, nápojů nebo tabáku atd., alespoň 10 minut před odběrem slin.

 1. Vyjměte testovací prostředek z uzavřeného pouzdra a použijte ho do jedné hodiny.

2. Vložte absorpční polštářek do úst a položte jej pod jazyk, aby se zachytila ústní tekutina, dokud se nezobrazí kontrolní čára C.

3. Umístěte test na čistý a rovný povrch.

4. Odečtěte výsledky za 10 minut.

 

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ:

NEGATIVNÍ: Zobrazí se dvě čáry. Jedna barevná čára by měla být v kontrolní oblasti (C) a další čára by měla být v testovací oblasti (T). Tento negativní výsledek ukazuje, že koncentrace Cotininu je pod detekovatelnou hladinou 20 ng / ml.

POZNÁMKA: Intenzita barvy v oblasti testovací linie (T) se může lišit v závislosti na koncentraci Cotininu přítomné ve vzorku. Proto by měl být každý odstín barvy v oblasti testovací čáry (T) považován za negativní.

POZITIVNÍ: V kontrolní oblasti (C) se zobrazí jedna barevná čára. V testovací oblasti (T) se neobjeví žádná čára. Tento pozitivní výsledek ukazuje, že koncentrace Cotininu je nad detekovatelnou hladinou 20 ng / ml.

VADNÝ: Kontrolní čára se nezobrazí. Nedostatečný objem vzorku nebo nesprávná  technika provedení jsou nejpravděpodobnějšími důvody selhání kontrolní ho testu. Zkontrolujte postup a zopakujte test s novým testem.

 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Test nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti. Test by měl zůstat v uzavřeném pouzdře až do jeho použití. Sliny nejsou klasifikovány jako biologické nebezpečí.

SKLADOVÁNÍ:

Uchovávejte v balení v uzavřeném pouzdře při 2-30 ° C.  Test je platný do data expirace vytištěného na uzavřeném pouzdru.

 

POZNÁMKA:

 

Zkouška provedená běžně prodávanými nikotinovými / kotininovými testy poskytuje předběžný analytický výsledek. Pro právní použití výsledku testu je nutné provést laboratorní potvrzení výsledku specifickou alternativní chemickou metodu ve specializované laboratoři.

Laboratorní potvrzení výsledku testu nebo opakované testování se také doporučuje z důvodu vyloučení tzv. falešně negativního či falešně pozitivního výsledku testu. Více informací naleznete v přiloženém návodu k použití.

Vyobrazení výrobku v našem obchodě se může lišit od skutečnosti, nikoliv však typ testu nebo jeho parametry.

 

NIKOTIN, KOTININ:

 

Nikotin je rostlinný pyridinový alkaloid obsažený v tabáku. Má stimulační a uvolňující účinky. Užívá se zpravidla formou kouření, žvýkání či šňupání tabáku, nověji je používán jako součást náplní elektronických cigaret. Jedná se o základní návykovou látku obsaženou v tabáku; váže se na tzv. nikotinové acetylcholinové receptory (nAChR) v nervové soustavě, vyvolává stav relaxace a stimuluje myšlení a pozornost. Ve stejnou chvíli však také nepřirozeně stimuluje srdeční činnost a především vyvolává extrémně silnou závislost (považuje se za jednu z nejnávykovějších látek vůbec).

 

Kotinin je metabolitem nikotinu, stimulujícím centrální nervovou soustavu. Jeho poločas rozpadu je v lidském těle přibližně 20 hodin. Množství kotininu <10 ng/ml ve vzorku je spojováno s neaktivním kouřením. Hodnoty v rozsahu 10 - 100 ng/ml jsou vykazovány u lehkého kouření nebo  u středního stupně pasivního kouření. Množství kotininu nad 300 ng/ml ve vzorku je prokazováno u silných kuřáků, kteří vykouří více než 20 cigaret za den.

 

DOBA, PO KTEROU JE MOŽNÉ ZJISTIT UŽITÍ TĚCHTO LÁTEK:

 

Doba, po kterou je možné užití těchto látek zjistit, se může u jednotlivých uživatelů značně lišit. Vždy závisí na váze a metabolismu konkrétní osoby, na požitém množství a síle (čistotě) látky, na pravidelnosti užívání a ve většině případů i na způsobu užití. Vliv má i zvolený vzorek (moč, sliny, pot, krev, vlasy) a testovací metoda (citlivost testu). Obecně lze stanovit tyto orientační doby záchytu:

 

- kotinin v moči: cca 2 až 3 dny

- kotinin ve slinách: cca 3 až 7 dní

- kotinin v krvi: až cca 2 týdny

- kotinin ve vlasech: cca 3 měsíce (záleží na délce vlasů)

DCT-803

Specifické reference

ean13
8590646610302