Řízení pod vlivem alkoholu: Jaké postihy vám v roce 2024 hrozí?

Víte, že Česko je jednou z mála zemí, která prosazuje nulovou toleranci alkoholu za volantem? Zjistěte, jaké tresty vám aktuálně hrozí za řízení pod vlivem alkoholu. A za jaké situace můžete za volant usednout zcela beztrestně, ačkoliv jste se před tím napili?  

Alkohol za volantem aneb Co říká zákon?

Všichni víme, že alkohol za volant nepatří. Pro jistotu to máme zakotvené i v zákoně, konkrétně v zákoně č. 361/2000 Sb. o silničním provozu. Mezi základní povinnosti řidiče patří nepožívat alkohol během jízdy a neřídit vozidlo bezprostředně po požití alkoholu nebo v době, kdy je řidič dosud pod jeho vlivem. A pozor – řidičem je myšlen nejen člověk řídící auto nebo motorku, ale také cyklista nebo člověk jedoucí na zvířeti. 

Řízení pod vlivem alkoholu

Co když přesto sednete za volant po bujaré oslavě nebo si po obědě dopřejete vychlazené pivo? Jestliže vás zastaví silniční kontrola, výše trestu se odvíjí od množství alkoholu ve vaší krvi. Pokud nadýcháte méně než 1 promile, dopustili jste se přestupku. Jakmile ale překročíte pomyslnou hranici 1 promile, jedná se o trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky a kromě peněžité pokuty a zákazu řízení vám hrozí také pobyt ve vězení. 

řízení pod vlivem alkoholu

Zdroj: canva.com

Tresty za řízení pod vlivem alkoholu v roce 2024

Jaké tresty vám v roce 2024 hrozí, pokud usednete za volant v podroušeném stavu?

Řízení pod vlivem alkoholu do 0,3 promile

Vzhledem k tomu, že v Česku platí nulová tolerance pro alkohol za volantem, ani jedno pivo po obědě vám při silniční kontrole neprojde. V případě, že nadýcháte méně než 0,3 promile alkoholu, dopustili jste se přestupku, který se bude projednávat u správního řízení. Vyfasovat můžete pokutu 2 500–20 000 korun a navíc vám hrozí zákaz řízení na 6–12 měsíců. Správní orgán zpravidla přihlíží k minulosti řidiče a při trestání opakovaných prohřešků se většinou přiklání k horní hranici sazby.

Řízení pod vlivem alkoholu do 1 promile

V případě, že nadýcháte v rozmezí od 0,3–1 promile alkoholu, stále se jedná o přestupek, ačkoliv o závažnější formu. Správní orgán v rámci správního řízení rozhodne o výši pokuty (2 500–20 000 korun) a o zákazu řízení (až na 6–12 měsíců), a navíc vám automaticky přidělí 7 trestných bodů.

Řízení pod vlivem alkoholu nad 1 promile

Jakmile překročíte pomyslnou hranici 1 promile alkoholu v krvi, jedná se již o trestný čin, který bude posuzovat soud. Jaké konkrétní tresty vám hrozí? Soud vám může udělit pokutu ve výši 25–50 000 korun, zákaz řízení na 1–2 roky a především odejmout svobodnu až na 1 rok. Automaticky vám také přidělí 7 trestných bodů.

V některých případech vás soud může poslat do vězení dokonce až na 3 roky. A to konkrétně za těchto okolností:

  • Pod vlivem alkoholu jste způsobili dopravní nehodu.
  • Řídili jste opilí při výkonu povolání.
  • Řídili jste pod vlivem alkoholu hromadný dopravní prostředek.
  • V posledních 2 letech jste byli za stejný trestný čin souzen.

Ojediněle může být řízení pod vlivem alkoholu posuzováno jako trestný čin, ačkoliv jste nadýchali méně než 1 promile. V takovém případě musí obžaloba, potažmo správní orgán, prokázat, že jste řídil ve stavu vylučujícím způsobilost. K tomu je zapotřebí zajistit relevantní výsledky dechové zkoušky nebo krevního testu a prokázat míru ovlivnění alkoholem.

Řízení kola pod vlivem alkoholu

Na cyklistu, jakožto účastníka silničního provozu, se vztahují stejná pravidla jako na řidiče automobilu. Ani on tedy nesmí usedat za řidítka pod vlivem alkoholu. V opačném případě mu hrozí právní postih – při hladině do 1 promile může pokuta dosáhnout 25 000 korun, nad 1 promile hrozí až 50 000 korun. Pokud je cyklista tak opilý, že ohrožuje život či zdraví osob nebo způsobí značnou škodu na majetku, je možné jeho opilost kvalifikovat jako trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky.

řízení pod vlivem alkoholu

Zdroj: canva.com

V krajní nouzi můžete usednout za volant pod vlivem alkoholu

Ačkoliv v Česku platí nulová tolerance alkoholu za volantem, přesto vám v určitém případě řízení pod vlivem projde. Musí se ale jednat o takzvanou krajní nouzi, kterou zákon definuje takto: „Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem.“ 

Jak si případ krajní nouze představit? Může se jednat například o překotný porod v odlehlém místě, kam se sanitka včas nedostane. Nebo o těžce zraněného člověka, kterého se rozhodnete sami odvézt do nemocnice, jelikož nemáte telefonní signál a nemůžete přivolat záchranku.  

O tom, zda se skutečně jednalo o krajní nouzi, se bude rozhodovat až u správního řízení nebo u soudu. Ten bude zkoumat, zda skutečně neexistovaly jiné možnosti, jak se v dané situaci zachovat. 

Dechová zkouška v případě alkoholu za volantem

Orientační dechová zkouška je zpravidla součástí jakékoliv silniční kontroly a provést se musí vždy dvakrát, a to s minimálně pětiminutovým rozestupem a s výsledkem, který se nesmí lišit o více než 10 %. Od naměřené hodnoty je přitom vždy potřeba odečíst odchylku 0,24 promile – jedná se o fyziologickou hladinu alkoholu v krvi, která se může vyskytovat i u člověka, který si k alkoholu ani nepřičichl. Výsledek 0,24 promile se tudíž považuje za negativní. 

V případě pozitivního testu na přítomnost alkoholu v krvi máte právo na odborné lékařské vyšetření, které přináší přesnější výsledky. 

Průběh dechové zkoušky se zároveň doporučuje nahrávat a mít tak pro případ sporu přesný záznam toho, jak zkouška probíhala. 

Můžu odmítnout dechovou zkoušky na alkohol?

Odmítnout orientační dechovou zkoušku se nevyplácí. Dopouštíte se tak přestupku, za který vám hrozí pokuta od 25 000–50 000 korun, zákaz řízení na 1–2 roky a přidělení 7 bodů. Zda jste byl v dané chvíli skutečně pod vlivem alkoholu, se následně ve správním řízení již neřeší.

dechová zkouška na alkohol Zdroj: canva.com

Jak vás ovlivňuje alkohol za volantem?

Alkohol za volant nepatří především proto, že má negativní vliv na způsob řízení. Už půl promile alkoholu je příčinou apatie a celkového útlumu. Zároveň se ale zvyšuje agresivita řidiče, který má tendenci přeceňovat své řidičské schopnosti. Alkohol v krvi, a to i ten zbytkový, navíc omezuje periferní vidění a způsobuje tunelové vidění. Snadno tak přehlédnete, co se kolem vás děje a nehoda je na světě. 

Otestuje se na přítomnost alkoholu v krvi

Ještě než sednete za volant například po firemním večírku nebo rodinné oslavě, otestujte se na přítomnost zbytkového alkoholu ve svém těle. Poslouží vám k tomu domácí alkoholové testery:

Related products

Komentáře (0)

Zatím nikdo nekomentoval, můžete být první