Proč lidé berou drogy? Chtějí zahnat nudu, stres a deprese

Drogy nás zbavují zábran, utlumují bolest a zahání nudu. Na druhou stranu nás také připravují o peníze, mění fungování našeho mozku a negativně se podepisují na našem zdraví. Proč vlastně s drogami začínáme? A jaká bývá naše první zkušenost s drogami?

Co jsou drogy

Nejprve je nutné si uvědomit, že za drogy považujeme všechny látky, které nějakým způsobem ovlivňují naše prožívání nebo vnímání a jsou schopny u nás vyvolat závislost. Jedná se jak o látky přírodního charakteru (alkohol, marihuana), tak o látky syntetického původu (pervitin, heroin). 

Proč lidé berou drogy?

Drogy již po tisíciletí patří k vyhledávaným omamným látkám, a to díky jejich vlastnostem, rychlému užití a intenzivnímu zážitku. V současnosti lidé sahají po omamných látkách hned z několika různých důvodů. 

Věříme tomu, že drogy nám umožní:

 • zahnat stres
 • zahnat úzkost či depresi
 • zahnat únavu a dodat energii
 • zbavit se trémy 
 • dostat se “do nálady”
 • utišit bolest (typicky se jedná o marihuanu)
 • přivolat múzu (především u umělců)
 • poznat své vlastní nitro
 • lépe “zapadnout do party”
 • zvyšovat výkon (například takzvané víkendové drogy, jako je extáze)
 • zahnat nudu

Výzkumy ukazují, že po drogách častěji sahají dívky, které snáze podléhají nátlaku okolí. Navíc ve větší míře podléhají depresím a užívání drog mají podle svých slov spojeno se snahou dosáhnout lepší nálady.

První zkušenost s drogou

První zkušenost s drogami většina z nás zažije už ve školním věku, zpravidla mezi 13.–17. rokem. Co vede mladé lidi k užívání drog? Jednou z hlavních pohnutek jsou sociální faktory – s drogami se totiž nejčastěji seznámíme prostřednictvím svých sourozenců, vrstevníků, starších kamarádů nebo překupníků, na které natrefíme na party. 

K touze po omamné látce nás ale mnohdy donutí také naše nízké sebevědomí a potřeba společenského ocenění ze strany vrstevníků. 

proč lidé berou drogy

Zdroj: canva.com

4 fáze užívání drog

Užívání drog můžeme rozdělit do čtyř po sobě jdoucích fází. Ne každý uživatel drog projde všemi fázemi, ve skutečnosti se do čtvrté fáze dostane jen malý zlomek těch, kteří drogy někdy v životě vyzkoušeli. 

První fáze – experimentování

První fází užívání drog je experimentování. Většinou se jedná o nepravidelné užívání různých návykových látek, a to zpravidla z pouhé zvědavosti. Droga se stává vítaným prostředkem k úniku od každodenních problémů. Přestože je v této fázi ještě relativně lehké přestat (nevytvořila se ještě fyzická závislost na drogách), většina lidí vnímá jen pozitiva, která jim droga přináší, a v jejich užívání pokračuje.

Druhá fáze – sociální užívání 

V další fázi, které se také přezdívá “víkendové braní”, se začíná projevovat závislost na drogách a jejich užívání se stupňuje. Navzdory tomu si daný člověk ještě myslí, že má braní drogy pod kontrolou, a že s ním může kdykoliv přestat. Množí se konflikty s okolím a objevují se první zdravotní problémy, jako je nespavost, nechuť k jídlu, bolesti hlavy, agresivita, bolest celého těla, deprese či stres.

Třetí fáze – každodenní užívání

V této fázi již člověk ztrácí kontrolu nad drogou a svojí závislostí. Celý jeho život se začíná točit kolem drogy, myslí jen na to, kdy si dá příští dávku. Vše se nyní podřizuje droze – denní režim, morální hodnoty, zájmy, zaměstnání i přátelé. Veškeré problémy je člověk schopný řešit pouze drogou, čímž se dostává do začarovaného kruhu. 

I v této fázi se ještě mnoho lidí snaží s drogami skoncovat, ale bez odborné pomoci se jim to většinou nepodaří, jelikož si už vytvořili fyzickou závislost.

Čtvrtá fáze – užívání k dosažení normálu

Poslední fáze závislosti často končí smrtí předávkováním čí naprostým selháním organismu. Droga již uživateli nic nepřináší, stává se pro něj ale jedinou úlevou od fyzické i psychické bolesti. Život i myšlení jedince se točí výhradně kolem užívání drog a jejich získání. Závislost na návykových látkách je tak silná, že jedinou možností, jak se závislosti v tomto bodě zbavit, je podstoupit odvykací léčbu.

V této fázi už lze závislost na drogách označit za nemoc, a to především v případě, kdy během jednoho roku došlo ke třem nebo více z následujících jevů:

 • silná touha nebo pocit puzení užívat látky,
 • potíže v sebeovládání při užívání látky,
 • somatický odvykací stav,
 • růst tolerance jako vyžadování vyšších dávek látek,
 • zanedbávání jiných potěšení nebo zájmů ve prospěch užívané psychoaktivní látky,
 • pokračování v užívání přes jasné důkazy škodlivých následků.

závislost na drogách

Zdroj: canva.com

Příčiny užívání drog jsou skutečně různorodé – co člověk, to jiná prvotní pohnutka. Zkušenosti se závislými nicméně ukazují, že pro úspěšné "vyléčení” není ani tak důležité vědět, proč člověk s drogami začal, ale především, proč chce přestat. 

Otestujte se sami!

Chcete se sami otestovat na přítomnost drog v těle? Využijte k tomu domácí drogové testy, které koncentraci jedné nebo několika různých druhů drog zjišťují z moči, potu nebo slin. 

 • Alkoholový test z moči – jednoduchý test na přítomnost alkoholu v těle. Výsledek víte za 4–7 minut.
 • Test na drogy z moči – pro pravidelné testování se jedná o nejlepší variantu, která vás nezruinuje. Výsledek testu zjistíte po cca 5 minutách. 
 • Test na drogy ze slin – test se provádí ze slin a zda je pozitivní, či negativní zjistíte už po 10 minutách.
 • Multidrogový test – test použitelný pro univerzální testování z potu, stěru z kůže, ze slin nebo z moči ve formě kazety. Detekuje více než 12 nejčastěji užívaných drog z 5 základních skupin. 

Přečtěte si také: 

 • Drogy na pracovišti – Co říká trestní zákoník o užívání návykových látek na pracovišti? Může vás zaměstnavatel testovat na jejich přítomnost? A kdy můžete toto testování odmítnout?
 • Drogy za volantem – Za jaké množství dopravních nehod jsou zodpovědní lidé pod vlivem omamných látek? A jaké tresty vám nově hrozí za jízdu pod vlivem?

Komentáře (0)

Zatím nikdo nekomentoval, můžete být první