Proč je nejvíce lidí závislých na tabáku? Může za to marketing, kolektiv i návykový nikotin

Závislost na tabáku patří k celosvětově nejrozšířenějšímu druhu závislosti. Alkohol, léky a další návykové látky se v žebříčku “oblíbenosti” nachází až za cigaretami, respektive nikotinem. Právě ten je totiž hlavním spouštěčem závislosti, ke které ale v nemalé míře přispívá marketing a společnost jako taková.

1,1 miliardy závislých na tabáku

Po celém světě si cigaretu pravidelně zapálí 1,1 miliardy kuřáků a předpokládá se, že do roku 2025 se jejich počet zvýší až na 1,6 miliardy. Jen v České republice přitom kouří celá čtvrtina populace. Alarmující je především to, že nejméně jednou denně sáhne po cigaretě 30–40 % dětí ve věku od 13–18 let. 

Jak označujeme různé skupiny lidí ve vztahu ke kouření?

 • Denní kuřáci nebo pravidelní kuřáci – kouří nejméně jednou denně.
 • Příležitostní kuřáci – kouří méně než jednou denně.
 • Bývalí kuřáci – během života vykouřili 100 a více cigaret, ale již nekouří.
 • Nekuřáci – nekouří a během života nikdy nevykouřili 100 a více cigaret.

V kolika letech začínají lidé kouřit?

Většina kuřáků (zhruba 90 %) si poprvé zapálí ještě před dosažením dospělosti. Průměrný věk první cigarety se v České republice pohybuje kolem 10.–12. roku života. Zatímco ve věku 13 let u nás pravidelně kouří asi 26 % dětí, s rostoucím věkem se toto číslo zvyšuje, viz tabulka:

Věk kuřáků

Procentuální zastoupení kuřáků

13 let

26 %

14 let

36 %

15 let

44 %

Dobrou zprávou je, že z dlouhodobého hlediska dětských kuřáků ubývá. V roce 2019 si cigaretu zapálila desetina dětí ve věku od 15–16 let, zatímco před 20 lety to bylo třikrát tolik. Na druhou stranu ale nelze opomenout fakt, že běžné cigarety stále častěji nahrazují cigarety elektronické, které dnes kouří až o polovinu více dětí než v roce 2016. 

závislost na tabáku u mladistvých

Proč lidé začínají s kouřením?

Hlavním důvodem, proč zejména mladí lidé sáhnou po cigaretě, je marketing. Bez reklamní propagace tabákových výrobků by bylo velice těžké, ne-li nemožné, přesvědčit mladé lidi k tomu, aby si zapálili cigaretu, která jim jinak nepřináší žádný užitek. Podstatné bývá spojení určité značky cigarety (případně e-cigarety) s image dané značky nebo s influencerem, který má velký dosah a vliv zvlášť mezi mladistvými. 

Neméně významným důvodem je také společenský tlak, vliv kolektivu nebo postoj rodičů. Pokud dítě vyrůstá v rodině kuřáků, připadá mu často naprosto přirozené utratit své první kapesné za krabičku cigaret. 

Co je závislost na tabáku

Závislost na tabáku vzniká nejprve jako naučené chování neboli potřeba či zvyk kouřit v určitých situacích či v určité společnosti, ze kterého se až po nějaké době vyvine fyzická závislost. To, jak dlouhá doba mezitím uplyne, je dáno geneticky – záleží totiž na počtu receptorů v mozku, na které se navazuje nikotin. 

Právě nikotin je zodpovědný za vznik závislosti. Jakmile se totiž naváže na již zmíněné receptory, vyloučí se do těla hormony štěstí a člověka zaplaví pocit, na který je snadné vytvořit si návyk. V určité chvíli ale člověk přestává kouřit kvůli navození pocitu štěstí a po cigaretě sahá už jen proto, aby potlačil abstinenční příznaky, které jsou vyvolány nedostatkem nikotinu. Dostává se tak do začarovaného kruhu, ze kterého se jen těžko vystupuje.

závislost na tabáku a cigaretách

Jaké příznaky má závislost na tabáku

Až 90 % kuřáků si vypěstuje fyzickou závislost na tabáku, což znamená, že u nich lze pozorovat následující tři příznaky: 

 • Delší užívání, než se původně předpokládalo.
 • Budování tolerance vůči nikotinu neboli potřeba vyšších dávek než na začátku užívání.
 • Abstinenční příznaky, které se dostaví při absenci nikotinu.

Abstinenční příznaky se u závislých mohou objevit již po několika hodinách bez příjmu nikotinu, zpravidla ale trvají jen několik týdnů a do měsíce zcela vymizí. Výjimkou může být přetrvávající hlad spojený se zvyšováním hmotnosti a touha kouřit. K potlačení těchto příznaků lze použít například tryptofan, B komplex, cystein, vitamín C nebo léky předepsané doktorem. A jak abstinenční příznaky vypadají? Mohou zahrnovat následující:

 • zlost, podrážděnost, nespokojenost,
 • úzkost, nervozita,
 • špatná nálada, smutek,
 • touha kouřit,
 • obtížné soustředění,
 • zvýšená chuť k jídlu, hlad, zvyšování hmotnosti,
 • nespavost, obtížné usínání, buzení v noci,
 • neschopnost odpočívat,
 • netrpělivost,
 • zácpa,
 • závratě,
 • kašel,
 • neobvyklé sny, noční můry,
 • nevolnost,
 • bolení v krku.

Co obsahuje cigareta?

Co vlastně obsahuje jedna taková klasická cigareta, kterou si koupíte například v novinovém stánku? Doposud bylo ve vdechovaném cigaretovém kouři rozpoznáno okolo 100 různých chemických látek, mezi něž patří oxid uhelnatý, čpavek, formaldehyd, benzen, dehet a samozřejmě nikotin. 

Při kouření cigaret se nikotin uvolňuje do kouře a do organismu se dostává prostřednictvím plic. S krví poté proniká do mozku, kde se váže na receptory a způsobuje chemické změny, které se v určitých ohledech podobají účinku například heroinu nebo kokainu. Dochází například ke zvýšení krevního tlaku a srdečního tepu, nezanedbatelné účinky má nikotin také na psychiku – navozuje pocity uvolnění a povzbuzení, zmírňuje nervozitu, stres a napětí. 

S těmito krátkodobě pozitivními účinky jdou ale ruku v ruce i účinky negativní. Především začínající kuřáci nebo ti, kteří vykouřili více cigaret v krátkém časovém rozmezí, na sobě mohou pozorovat bledost, studený pot, nevolnost, závrať, bolest hlavy nebo pocity úzkosti. Nemluvě o dalekosáhlých zdravotních následcích, které s sebou nese pravidelné kouření cigaret v řádu let.  

závislost na tabáku škodí

Jak škodí závislost na nikotinu

Kouření je považováno za příčinu přibližně každého 5. úmrtí na nemoci srdce a cév, a zároveň je alespoň ve třetině případů jednou z příčin všech nádorových onemocnění. Největší spojitost má kouření s rakovinou plic, rovněž ale přispívá k rozvoji rakoviny ústní dutiny, hrtanu, hltanu, jícnu, močového měchýře, ledvin, žaludku a slinivky. Mimo to souvisí kouření i s mnoha dalšími nemocemi, jako je astma nebo rozedma plic, snižuje plodnost žen, zvyšuje pravděpodobnost mimoděložního těhotenství, spontánního potratu a předčasného porodu. 

Nezanedbatelné jsou také náklady, které se s léčbou nemocí z kouření pojí. Ty ročně dosahují závratných 20 miliard Kč, které vyplývají z časté pracovní neschopnosti, nižší produktivity práce, nákladů na léčbu ale i z nepřímých nákladů, jako je například ztráta živitele rodiny nebo pokles životního standardu.  

Jak se zbavit závislosti na nikotinu

Statistiky jsou neúprosné – až 70 % kuřáků si přeje přestat kouřit, bez cizí pomoci to ale dokážou jen tři ze sta. Zbývajících 97 % se k cigaretě do roka od abstinence opět vrátí. S větším úspěchem se setkávají kuřáci, kteří se rozhodli oslovit lékaře nebo jiného odborníka a podstoupili doporučenou léčbu. Ta většinou sestává z odvykacích léků na předpis a psychoterapie, která závislého člověka dokáže motivovat a podporovat ho na cestě k abstinenci.

Komentáře (0)

Zatím nikdo nekomentoval, můžete být první