K čemu je dobré mít "čistou hlavu"

Současná lidská populace má celou řadu problémů, které se snaží nějakým způsobem řešit. Jednou z možností, k níž někteří jedinci sahají, jsou i drogy. Očekávají od nich řešení svých problémů a neuvědomují si, že si vlastně další problémy a potíže přidělávají.

Jaké jsou důvody konzumace drog?

 Důvodů je celá řada, může to být zvědavost, touha zažít něco nového, vyzkoušet si něco, o čem jsme slyšeli nebo četli, nuda, pokus o lepší zábavu, snaha zbavit se problémů, zapomenout na neúspěch, vyrovnat se kamarádovi či pomoc od bolesti a to jak fyzické, tak i duševní. Někdo chce tímto způsobem vyjádřit vzdor proti společnosti a jejím názorům či uspokojuje svoji touhu po poznání něčeho jiného, nového a říká si: "Proč ne? Vždyť drogy jsou staré jako lidstvo samo".

Ne každý si však uvědomuje, že poškozuje nejen sebe a své zdraví, ale i své okolí, rodinu a přátele. Výsledkem drogové závislosti je pak člověk nemocný a zanedbaný, který nemá rodinu, přátele ani zaměstnání a neustále hledá možnosti, jak drogu získat.

 

Drogy v zaměstnání

Na zaměstnavatele i zaměstnance se vztahuje zákoník práce, který konzumaci návykových látek na pracovišti zakazuje. Nepřípustné je i to, aby kdokoli, kdo je v zaměstnání, byl pod vlivem návykových látek, které konzumoval mimo pracovní dobu.

Každé povolání mé svá rizika, přesto však nalezneme taková, u kterých konzumace či vliv návykových látek může ohrozit životy jiných. Mezi taková povolání patří například lékaři, zaměstnanci záchranných složek, lidé pracující ve výškách, s elektrickým proudem, řidiči nebo nadřízení pracovníci.

Drogy v běžném životě

Každá droga určitým způsobem ovlivňuje naše myšlení, náš úsudek či chování. Obzvláště při důležitých momentech a rozhodnutích se vyplatí mít čistou hlavu. Zkreslené uvažování pod vlivem drog může nadělat mnoho škod, kterých by mohl dotyčný litovat.

Může se jednat o hádku s přáteli, o které následně přijde, o zbytečný rozchod s protějškem, nerozumné zacházení s financemi aj. Alkohol a některé drogy dokáží otupit odhad a dodat odvahu k činům, které by střízlivý člověk neudělal. Mnoho lidí se každoročně utopí pod vlivem drog, způsobí řadu autonehod či si způsobí zdravotní újmu při snaze zapůsobit na vrstevníky rádoby odvážným činem.

Víte, jak jste na tom?

Jste konzumenti některé návykové látky a chcete zjistit, jak jste na tom? Využijte k tomu domácí drogové testy, které koncentraci jedné nebo několika různých druhů drog zjišťují z moči, potu nebo slin. 

  • Drogové testy z moči – pro pravidelné testování se jedná o nejlepší variantu, která vás nezruinuje. Výsledek testu zjistíte po cca 5 minutách. 

  • Drogové testy ze slin – test se provádí ze slin a zda je pozitivní, či negativní zjistíte už po 10 minutách.

  • Multidrogový test – test použitelný pro univerzální testování z potu, stěru z kůže, ze slin nebo z moči ve formě kazety. Detekuje více než 12 nejčastěji užívaných drog z 5 základních skupin. 

  

Komentáře (0)

Zatím nikdo nekomentoval, můžete být první