Jak probíhá dechová zkouška při silniční kontrole?

Dechovou zkoušku zažije v České republice každý řidič, kterého na silnici zastaví policejní hlídka. Jak test na alkohol za volantem probíhá? Kolik smíte nadýchat? A co vám hrozí za odmítnutí dechové zkoušky? To vše se dozvíte v článku.

Alkohol za volant nepatří

Půl promile alkoholu stačí k tomu, abyste za volantem ztratili ostražitost. Alkohol v krvi, a to i ten zbytkový, navíc omezuje periferní vidění a způsobuje tunelové vidění. Snadno tak přehlédnete, co se kolem vás děje a nehoda je na světě. Proto než sednete za volant například po firemním večírku nebo rodinné oslavě, ujistěte se, že už vám v těle nekoluje ani kapka alkoholu. Použít k tomu můžete domácí alkoholové testery.

Dechová zkouška jako povinná součást silniční kontroly

Dechová zkouška je v České republice od roku 2010 povinnou součástí každé policejní kontroly na silnici. Ať už vás tedy policie zastaví kvůli nefunkčním světlům, překročení povolené rychlosti nebo telefonování za volantem, pokaždé vám dá takzvaně dýchnout. 

alkohol za volantem

Kdo může provést kontrolu na alkohol?

Kdo mi může dát dýchnout? Dechovou zkoušku smí ze zákona provádět jen policista státní policie, příslušník Vojenské policie, strážník obecní policie nebo ošetřující lékař. Před samotným měřením hladiny alkoholu v krvi vás policista či lékař musí poučit o:

 • právních následcích zkoušky,

 • možnosti odmítnout tento způsob měření a využít tak své právo na podstoupení krevního testu,

 • právních následcích odmítnutí orientační nebo krevní zkoušky (tzv. odmítačka).

Jak probíhá dechová zkouška?

V ideálním případě vás při silniční kontrole čeká jen preventivní dechová zkouška, při které dýchnete do trubičky. Pokud vám při testu naměří vyšší hladinu alkoholu, přistupuje se k orientační dechové zkoušce pomocí analyzátoru dechu.

Preventivní dechová zkouška

Preventivní dechová zkouška se provádí pomocí detekční trubice z dechu nebo ze slin. Test nemá žádnou důkazní hodnotu a používá se v podstatě jen pro svou rychlost a nízkou cenu. Pokud je výsledek negativní, policejní hlídka vás nechá pokračovat v jízdě. V případě pozitivního výsledku následuje orientační dechová zkouška analyzátorem dechu.

Orientační dechová zkouška

K orientační dechové zkoušce používá státní policie alkohol tester značky Dräger, který je natolik přesný, že jeho výstup lze použít jako důkaz v dalším řízení. Zkouška se provádí dlouhým fouknutím do přístroje, který hned zobrazí naměřenou hladinu alkoholu v krvi.

 

Při měření hladiny alkoholu v krvi můžou nastat dvě možnosti.

 • Naměřená hladina alkoholu v krvi se rovná 0 promile (po odečtení odchylky 0,24 promile), výsledek je tedy negativní a policejní hlídka by vás bez dalších obstrukcí měla nechat pokračovat v jízdě. 

 • Naměřená hladina alkoholu v krvi je vyšší než 0 promile (po odečtení odchylky 0,24 promile), výsledek je pozitivní a policejní hlídka vás vyzve k opakování zkoušky.

 

Druhé měření se provádí pět minut po prvním, aby se vyloučila odchylka způsobená například použitím ústní vody nebo chybou přístroje. Pokud se výsledek prvního a druhého měření liší o méně než 10 %, považuje se druhé měření za finální. Pokud je však odchylka více než 10 %, zkouška se musí po dalších 5 minutách opakovat. 

 

Třetí měření je považováno za finální, pokud se naměřená hodnota od té původní liší o méně než 10 %. Pokud je odchylka větší, policejní hlídka vás odešle na vyšetření u lékaře, který provede krevní test na přítomnost alkoholu v krvi.

Výsledky dechové zkoušky na alkohol

Pokud dechová zkouška dopadla negativně, policejní hlídka by vás měla bez dalších obstrukcí nechat pokračovat v jízdě. V případě pozitivního výsledku se ale v ten moment roztáčí úřední kolečko. Co můžete očekávat?

 

 • Pokud jste při silniční kontrole předložili řidičský průkaz, policista vám ho odebere (tzv. předběžné zadržení řidičského průkazu) a vystaví Potvrzení o zadržení řidičského průkazu.

 • Bez řidičského průkazu nesmíte znovu usednout za volant. Je proto třeba zajistit si odvoz – jak pro sebe, tak pro vaše vozidlo.

 • Zprávu o zadržení vašeho řidičského průkazu musí policie odeslat do druhého dne na příslušný obecní úřad. 

 • Policie dále odesílá na správní úřad úřední záznam z kontroly, který obsahuje informace o spáchaném přestupku a popis celé situace.

 • Doba od zadržení průkazu se vám započítává do případné délky uděleného trestu zákazu řízení.

 

Věděli jste, že zadržet řidičský průkaz lze pouze fyzickým odebráním? To znamená, že pokud jste řidičák při silniční kontrole nepředložili, prozatím si ho můžete ponechat.

Co je falešně pozitivní dechová zkouška?

Profesionální alkohol testery jsou velmi citlivé a v určitých případech mohou vykázat vysoké hodnoty alkoholu, přestože jste ho nepožili. Pokud naměřené hodnoty neklesají ani po druhém a třetím měření, trvejte na krevním testu.

 

Kdy existuje riziko falešně pozitivního výsledku dechové zkoušky na alkohol?

 • Pokud jste těsně před jízdou kouřili, pili nealko nebo jedli (zejména některé rumové cukrovinky).

 • Pokud máte v puse bonbon, žvýkačku nebo pastilky na kašel.

 • Pokud jste před usednutím za volant použili ústní vodu.

 • Pokud jste si před jízdou vzali některé druhy léků.

 • Pokud trpíte cukrovkou nebo se dlouhodobě léčíte se slinivkou.

Krevní test na alkohol si hradíte sami

Krevní test nebo také odborná zkouška se podstupuje ve dvou případech. Buď kvůli neprůkazným výsledkům dechové zkoušky provedené při silniční kontrole, nebo na vyžádání řidiče. Test stojí asi tisíc korun a hradit si ho musíte sami, na jeho výsledky si navíc chvíli počkáte a než se prokáže opak, policie na vás bude pohlížet jako na osobu pod vlivem alkoholu.

 

Dokonce i negativní výsledek testu s sebou přináší určité těžkosti – budete totiž muset vyřešit, jak se dostanete zpět ke svému autu. Můžete samozřejmě požádat policistu, který vás přivezl, jeho povinnost to ale není.

Jak je to s odchylkou při dechové zkoušce?

V České republice platí ze zákona takzvaná nulová tolerance alkoholu. Přesto můžete při dechové zkoušce nadýchat až 0,24 promile a nic se nestane. Jak je to možné? Jedná se o takzvanou odchylku – 0,20 promile je fyziologická odchylka lidského těla, zatímco 0,04 promile je odchylka měřícího přístroje.

 

Policista proto musí při každém měření od výsledku odečíst 0,24 promile. Teprve od takto získané hodnoty se odvíjí, zda je řidič pozitivní a o jaký se jedná přestupek/trestný čin. S jedinou výjimkou! Pokud se při silniční kontrole přiznáte ke konzumaci alkoholu, odchylka se neodečítá. V tu chvíli vás policie vždy považuje za osobu pod vlivem alkoholu a od toho se odvíjí další kroky.

 

V praxi to při dechové zkoušce může vypadat třeba takto:

 • Dechová zkouška je negativní (požití alkoholu nebylo prokázáno), pokud se na displeji alkohol testeru objeví hodnota 0,24 promile nebo nižší.

 • Dechová zkouška je pozitivní (požití alkoholu bylo prokázáno), pokud přístroj naměří více než 0,25 promile. 

 

S odchylkou je třeba počítat také při krevním testu, kdy se od zjištěné hladiny odečítá 0,20 promile.

Co vám hrozí za řízení pod vlivem alkoholu?

Jaké tresty vám v roce 2024 hrozí, pokud usednete za volant v podroušeném stavu? Pokud nadýcháte méně než 1 promile, dopustili jste se přestupku. Jakmile ale překročíte pomyslnou hranici 1 promile, jedná se o trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky a kromě peněžité pokuty a zákazu řízení vám hrozí také pobyt ve vězení. 

dechová zkouška na alkohol za volantem

Řízení pod vlivem alkoholu do 0,3 promile:

V případě, že nadýcháte méně než 0,3 promile alkoholu, dopustili jste se přestupku, který se bude projednávat u správního řízení. Vyfasovat můžete pokutu 2 500–20 000 korun a navíc vám hrozí zákaz řízení na 6–12 měsíců. Správní orgán zpravidla přihlíží k minulosti řidiče a při trestání opakovaných prohřešků se většinou přiklání k horní hranici sazby.

Řízení pod vlivem alkoholu do 1 promile

Nadýchali jste v rozmezí od 0,3–1 promile alkoholu? Stále se jedná o přestupek, ačkoliv o závažnější formu. Správní orgán v rámci správního řízení rozhodne o výši pokuty (2 500–20 000 korun) a o zákazu řízení (až na 6–12 měsíců), a navíc vám automaticky přidělí 7 trestných bodů.

Řízení pod vlivem alkoholu nad 1 promile

Jakmile překročíte hranici 1 promile alkoholu v krvi, jedná se již o trestný čin, který bude posuzovat soud. Jaké konkrétní tresty vám hrozí? Soud vám může udělit pokutu ve výši 25–50 000 korun, zákaz řízení na 1–2 roky a především odejmout svobodnu až na 1 rok. Automaticky vám také přidělí 7 trestných bodů.

 

V některých případech vás soud může poslat do vězení dokonce až na 3 roky. A to konkrétně za těchto okolností:

 

 • Pod vlivem alkoholu jste způsobili dopravní nehodu.

 • Řídili jste opilí při výkonu povolání.

 • Řídili jste pod vlivem alkoholu hromadný dopravní prostředek.

 • V posledních 2 letech jste byli za stejný trestný čin souzen.

Co když odmítnu test na alkohol?

Dechovou zkoušku máte samozřejmě právo odmítnout. Pokud tak ale učiníte, policie k vám bude přistupovat, jako kdyby vám v krvi naměřila vysokou hladinu alkoholu. To znamená, že si ze silniční kontroly odnesete 7 trestných bodů v bodovém systému, pokutu ve výši dvacet pět až padesát tisíc korun a zákaz řízení až na dva roky.

Kdy je vhodné odmítnout dechovou zkoušku?

Odmítnutí testu na alkohol se obecně nedoporučuje, v některých případech je to ale zdaleka nejlepší řešení. Takzvanou odmítačku je vhodné využít zejména v situaci, kdy se obáváte, že byste nadýchali nad 1 promile. Jelikož se již jedná o trestný čin, nemůžete si být dopředu jistí, s jakým postihem od soudu odejdete. Na druhou stranu trest za odmítnutí dechové zkoušky je vždy stejný. 

V krajní nouzi můžete usednout za volant pod vlivem alkoholu

V některých případech můžete řídit i po požití alkoholu. Musí se ale jednat o takzvanou krajní nouzi – tedy situaci, při které odvrátíte větší nebezpečí, než které hrozí při jízdě pod vlivem alkoholu. 

 

Jak si případ krajní nouze představit? Může se jednat například o překotný porod v odlehlém místě, kam se sanitka včas nedostane. Nebo o člověka v ohrožení života, kterého se rozhodnete sami odvézt do nemocnice. 

 

O tom, zda se skutečně jednalo o krajní nouzi, se rozhoduje až u správního řízení nebo u soudu. Ke každému případu se přistupuje individuálně a vždy se velmi detailně zkoumá, zda skutečně neexistovaly jiné možnosti, jak se v dané situaci zachovat. Na krajní nouzi se proto při silniční kontrole nevymlouvejte!Zdroje obrázků: unsplash.com, pixabay.com

Related products

Komentáře (0)

Zatím nikdo nekomentoval, můžete být první